Όροι Χρήσης - BeerCorner.gr

Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης προσεκτικά.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο (“www.beercorner.gr”) αποδέχεστε και δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω και όπως αυτοί τυχόν τροποποιούνται ανά διαστήματα.

Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείτε μια ιδιαίτερη υπηρεσία σε ή μέσω αυτού του ιστότοπου, υπόκεισθε σε οποιουσδήποτε κανόνες ή οδηγίες εφαρμόσιμους σε εκείνες τις υπηρεσίες.

Η παρούσα σελίδα, “www.beercorner.gr”, είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης μπίρας και λοιπών ειδών που ανήκει στην εταιρεία ΑΦΕΣ ΚΟΥΡΗ Ο.Ε. με έδρα τη διεύθυνση Περικλέους 13, Τ.Κ. 10563, Αθήνα.

1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι επωνυμίες, εικόνες, λογότυπα και τα διακριτικά σύμβολα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του beercorner.gr αποτελούν αποκλειστικά σήματα του beercorner.gr ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή, πώληση, μετάφραση και τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του beercorner.gr.

2. Προσωπικά Δεδομένα

Ο χρήστης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θα πρέπει να γνωστοποιήσει ορισμένα προσωπικά του δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και ό,τι άλλο ζητείται για την κατάρτιση της συναλλαγής. Με την εισαγωγή των δεδομένων αυτών στα πεδία που ζητούνται, συγκατατίθεται και συμφωνεί στην συλλογή, χρήση, αποθήκευση και επεξεργασία αυτών των δεδομένων από το beercorner.gr για την κατάρτιση της συναλλαγής, για τήρηση στατιστικών δεδομένων για εμπορικούς λόγους και ενημέρωση του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απόσυρση, διαγραφή και τροποποίηση ολικώς ή εν μέρει των προσωπικών του δεδομένων στέλνοντας ένα μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@beercorner.gr ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό της εταιρείας 210 8054640.

Την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που παρέχονται την έχει ο ίδιος ο χρήστης. Το beercorner.gr δεσμεύεται από τις αρχές της εχεμύθειας και θα διατηρεί εμπιστευτικές τις ως άνω πληροφορίες εκτός στην περίπτωση που θα πρέπει να αποκαλυφθούν αυτές στο μέτρο που είναι απαραίτητο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών και την υποστήριξη των συναλλαγών του με την εταιρεία.

3. Περιορισμός Ευθύνης

Οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι υπάρχει πιθανότητα η εικόνα ή/και η περιγραφή ενός προϊόντος στο beercorner.gr να διαφέρει από την πραγματική, λόγω σφάλματος, αλλαγής στο απόθεμα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος ελέγχεται αλλά υπάρχει πιθανότητα να αναγράφεται λανθασμένα.

Η επιβεβαίωση της ορθότητας της παραγγελίας από πλευράς διαθεσιμότητας και κόστους γίνεται πάντα τηλεφωνικά και αν υπάρχει διαφορά αποστέλλεται διορθωτικό email πριν την αποστολή της παραγγελίας.

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα beercorner.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το beercorner.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (links), hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση του beercorner.gr. Προβλήματα δε που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους η παρούσα παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και το κοινό οφείλει να απευθύνεται.

4. Χρήση Διαδικτυακού Τόπου

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται από άτομα 18 χρονών και άνω, αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του beercorner.gr.

5. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το ηλεκτρονικό κατάστημα beercorner.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με ή χωρίς την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού του τόπου.